Liten service

Kallas även årsservice. Intervallerna varierar för olika tillverkare men generellt gäller 600 till 1000 mil eller en gång per år. 

Kom ihåg att alltid kontrollera serviceboken. De flesta tillverkare rekommenderar att minst en liten service görs varje år oavsett körsträcka, och det rekommenderar även vi.

I en liten service ingår alltid byte av olja och oljefilter, kontroll av vätskenivåer och slitagegränser samt en allmän översyn av motorcykeln och provkörning. Olika tillverkare har olika uppfattningar om exakt vad som ska göras och hur lång tid det ska ta. Vi följer tillverkarnas rekommendationer angående åtgärder och debiterad tid, om inte annat avtalats. Normalt är tidsåtgången cirka 2 timmar beroende lite på märke och modell.

Självklart kan man lägga till åtgärder och därmed skräddarsy sin service, till exempel förgasarsynkronisering, ventilkontroll/justering, byte av broms- eller kylvätska. 

Prisexempel för liten service:
2 timmar á 950 kr, 3,5 Liter olja á 150 kr och ett oljefilter för 90 kr = 2.515 kr inkl. allt.